Volwassenen, jongeren: één op één begeleiding

We gaan aan de slag met trauma's, vastgeroeste (familie)patronen, overtuigingen, negatieve gevoelens door met The One Method methode te werken: via kinesiologie (spiertesten) zoek ik op op welke energielichamen zich dit bevindt. Of dit iets is van dit leven, vorig leven of van vorige generaties. Welke beschadigingen er zijn bvb: beschadigde vortex-chakra's-DNA-energielichamen-energievelden, entiteiten, disconnectie met het universum, karma, attachment van zielen-andere werelden, verloren zielendelen, zwarte gaten, gebrek aan elementen (vuur, aarde, lucht, water), weggeven rechten, overtuigingen, gedachten gevoelens, gemaakte geloftes, verdicten, vloeken, ... .
Ik werk met het onderbewuste van de persoon waardoor deze niets kan saboteren of heel mentaal kan gaan.

Plaats: Werchtersesteenweg 187 te Betekom
Prijs: 90 euro
Duur: 1,5 uur

Energiecirkels - healing op afstand

Al eeuwen lang komen mensen samen, zeggen een gebed op of branden een kaarsje. Wij zijn gemaakt van energie dat door ons lichaam stroomt dat ons verbindt met het magnetisch veld om ons heen. We verbinden ons hart en onze geest en navigeren zo de energieën door ons chakrasysteem.
Een energiecirkel is een krachtige manier om onze realiteit te creëren door onze gedachten, overtuigingen en acties op één lijn te zetten. Door een gezamenlijke intentie neer te zetten, kunnen we een persoonlijke bijdrage doen om anderen te ondersteunen, om je naasten en de aarde te helpen. 

Ik begeleid de groep om licht en energie (vortexen) te sturen voor wie dit gevraagd wordt. Dit kan voor bvb: examen, sollicitatie, operatie, partner, job, dieren, ... .
Als we dit in groep doen, is dit nog veel krachtiger.

Plaats: Werchtersesteenweg 187 te Betekom of op verplaatsing (0.3703 euro/km)
Prijs: 28 euro
Data: coming soon.
Duur: afhankelijk van de grootte van de groep (max 10 dlns)
Inschrijven via sandra@soulhealing.be

Rond de tafel

Wie heeft er eens geen nood aan dat er iemand gewoon luistert en je gevoelens erkent, zonder advies te geven en zonder oordeel. We komen samen in groep en zetten ons rond de tafel, een plek waar er ruimte is om er te mogen zijn met je issues, je verhaal delen of de dingen waar je verandering in wil brengen, waar je je verbonden voelt met anderen. Dit gebeurt in een veilige omgeving.
Als je naar huis gaat, heb je het gevoel dat je er niet alleen voor staat, dat je je gesteund en gedragen voelt door de groep. Er kan ook gewerkt worden met thema's.

Plaats: Werchtersesteenweg 187 te Betekom of op verplaatsing (0.3703 euro/km)
Prijs: 28 euro
Data: coming soon.
Duur: afhankelijk van de grootte van de groep (max 10 dlns)
Inschrijven via sandra@soulhealing.be  

Activeren van de lichtcodes

Door drukpunten op je lichaam aan te raken samen met ademhalingstechnieken toe te passen, ga je bewust voelen wat er onbewust speelt en kan je hiermee aan de slag gaan. 

Plaats: Werchtersesteenweg 187 te Betekom of op verplaatsing (0.3703 euro/km)
Prijs: 30 euro
Duur: half uur
Inschrijven via sandra@soulhealing.be

Initiatie weerbaar zijn

Leuke actieve weerbaarheidstraining om assertiever te worden door bewust te ademen, focussen en aarden.
Je krijgt tips en oefeningen mee.

Plaats: Werchtersesteenweg 187 te Betekom of op verplaatsing (0.3703 euro/km)
Prijs: 60 euro per persoon
Duur: afhankelijk van aantal personen
Op aanvraag via sandra@soulhealing.be


Een sessie met The One Method kan indien nodig ook online.
Ik hou rekening met het beroepsgeheim.
Ik hou enkel je gegevens bij om jou te contacteren, dit wordt niet gedeeld met anderen.
Een sessie, deelname aan cirkel vervangt geen doktersbezoek.